Kérdésed lenne? Fordulj hozzánk bizalommal: +36/30/184-80-85 info@almadiablak.hu

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:
Jelen szerződés részét képezi a megrendelésszám alatt feltüntetett sorszámú megrendelésnek!
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a végösszeg a nyílászáró szerkezetekre, a beépített vasalat elemekre, kilincsekre,
üvegezésre érvényes; illetve azokra a kiegészítőkre, amit a megrendelés egyértelműen tartalmaz!
Vállalkozó.által történő pontos méretvétel előtti megrendelés esetén az árajánlaton/megrendelésen szereplő 
végösszeg módosulhat a helyszínen egyeztetett paraméterek alapján.
Vállalkozó által legyártott és beépített szerkezetekre 1 évgarancia érvényes a következőkre: szín és alaktartósság, vasalat rendeltetésszerű használata és karbantartása melletti meghibásodás,
valamint a hőszigetelt üveg, két üveg közötti páramentessége. Vállalkozó a nyílászáró bontási-beépítési munkálatokra vonatkolólag köt szerződés, egyéb visszajavítási (kőműves, burkoló, gipszkartonos, festő, ács, asztalos) munkálatok nem tartoznak a szolgáltatáshoz! A bontás során előkerülő épület, illetve építészeti hiányosságok, rejtett műszaki hibák korrigálása, pótlása nem a Vállalkozó feladata!
Megrendelő a jelen megrendelő lapot, az árajánlatot az abban foglalt feltételek szerint elfogadja, amellyel a felek
között érvényes szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
A szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor a megrendelő a megrendelt termék, szolgáltatás vonatkozásában a
megrendelőlapon szereplő ellenérték 50 %-át Vállalkozó részére megfizette, amely időpontig 
nem köteles az ajánlatban foglaltak teljesítésének megkezdésére.
A megrendelt termék fennmaradó ellenértékét a megrendelő a beépítés napján készpénzben vagy utalással köteles kiegyenlíteni. A
termék teljes ellenértékének  kifizetéséig Vállalkozó a beépítés iránt nem intézkedik,
illetve a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
Vállalkozó a terméket legfeljebb 30 napig ingyenesen tárolja, ezt követően naponta a teljes ellenérték 1 %-ának
megfelelő tárolási díj megfizetésére jogosult.
Amennyiben a szerződés teljesítése során a Felek között vita merülne fel, azt megkísérlik peren kívül, közös megegyezéssel
rendezni. Per esetén a Felek – értékhatártól függően – a Veszprém Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat.
A szerződő felek a jelen megrendelést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
érvényesnek tekintik.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:
Jelen szerződés részét képezi a megrendelésszám alatt feltüntetett sorszámú megrendelésnek!
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a végösszeg az árnyékolástechnikai szerkezetekre, a beépített elemekre, 
érvényes; illetve azokra a kiegészítőkre, amit a megrendelés egyértelműen tartalmaz!
Vállalkozó.által történő pontos méretvétel előtti megrendelés esetén az árajánlaton/megrendelésen szereplő 
végösszeg módosulhat a helyszínen egyeztetett paraméterek alapján.
Vállalkozó által legyártott és beépített szerkezetekre 1 évgarancia érvényes a következőkre: szín és alaktartósság,  rendeltetésszerű használata és karbantartása melletti meghibásodás,
Vállalkozó a szerkezetekbeépítési munkálatokra vonatkolólag köt szerződés, egyéb visszajavítási (kőműves, burkoló, gipszkartonos, festő, ács, asztalos) munkálatok nem tartoznak a szolgáltatáshoz! A bontás során előkerülő épület, illetve építészeti hiányosságok, rejtett műszaki hibák korrigálása, pótlása nem a Vállalkozó feladata!
Megrendelő a jelen megrendelő lapot, az árajánlatot az abban foglalt feltételek szerint elfogadja, amellyel a felek
között érvényes szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadók.
A szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor a megrendelő a megrendelt termék, szolgáltatás vonatkozásában a
megrendelőlapon szereplő ellenérték 50 %-át Vállalkozó részére megfizette, amely időpontig 
nem köteles az ajánlatban foglaltak teljesítésének megkezdésére.
A megrendelt termék fennmaradó ellenértékét a megrendelő a beépítés napján készpénzben vagy utalással köteles kiegyenlíteni. A
termék teljes ellenértékének  kifizetéséig Vállalkozó a beépítés iránt nem intézkedik,
illetve a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.
Vállalkozó a terméket legfeljebb 30 napig ingyenesen tárolja, ezt követően naponta a teljes ellenérték 1 %-ának
megfelelő tárolási díj megfizetésére jogosult.
Amennyiben a szerződés teljesítése során a Felek között vita merülne fel, azt megkísérlik peren kívül, közös megegyezéssel
rendezni. Per esetén a Felek – értékhatártól függően – a Veszprém Megyei Bíróság illetékességének vetik alá magukat.
A szerződő felek a jelen megrendelést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
érvényesnek tekintik.
0
Kosár